Driemaal raden waar dat atelier van meneer Layton nou precies zit......
La Revue de la Ceramique et du Verre, Juli/Augustus 2012, pagina 60.